Algemene voorwaarden voor gebruikers van Zwembad De Marke te Hattem

Om de veiligheid, kwaliteit en een aangenaam verblijf van alle bezoekers te optimaliseren dient iedere gebruiker van Zwembad De Marke zich te houden aan onderstaand reglement.

Zwembad De Watermulder behoudt zich het recht voor de reguliere openingstijden van het zwembad tijdelijk te wijzigen indien en zolang de veiligheid van de gebruikers niet gewaarborgd kan worden. Een dergelijke sluiting geeft de gebruikers geen recht op een teruggaaf van betaalde toegangsgelden.

Toegang

Kinderen zonder diploma alleen toegang met een mee zwemmende volwassene van 18 jaar of ouder, die in het bezit is van een zwemdiploma.

Gedragsregels

 • Het is niet toegestaan om in het zwembad gebruik te maken van zelf meegenomen spelmateriaal.
 • Zwemkleding is in het zwembad verplicht. Andere kleding zoals pet, t-shirt, ondergoed en dergelijke zijn niet toegestaan. Tenzij er toestemming is verleend door een medewerker van het zwembad.
 • Kinderen zonder diploma mogen zich niet op houden bij diep water.
 • Het binnenbad mag niet met schoenen betreden worden.
 • U mag zich niet onnodig ophouden in de kleedruimten en douches.
 • Het gebruik van verdovende middelen door bezoekers op het terrein van het zwembad is verboden.
 • Na het nuttigen van alcohol is het niet toegestaan zich in het water te begeven.
 • Pleisters dienen te worden verwijderd en in een prullenbak gedeponeerd te worden, indien men na het zwemmen een pleister nodig heeft kan men die verkrijgen bij het personeel.
 • Er mag niet gezwommen worden met openwonden.
 • Men blijft van andermans eigendommen af.
 • Geen geluid produceren wat als hinderlijk kan worden ervaren door andere gasten.
 • Ten alle tijden rekening houden met andere gasten.
 • Geen etenswaren in of aan het water nuttigen.
 • Afval in de daarvoor bestemde bakken deponeren.
 • Niet rennen om de baden.
 • Niet duiken in ondiepe gedeelten.
 • Alle handelingen die een ander of u zelf schade kunnen berokkenen moet vermeden worden.
 • Het is niet toegestaan om zich onnodig lang en zonder geldige reden zich in het gebouw te begeven.
 • Aan wijzigingen van het personeel dienen onverwijld te worden opgevolgd.
 • Het personeel dient met respect behandeld te worden.
 • Bij het niet opvolgen van instructies, en misdragingen kan verwijdering voor een bepaalde periode worden gelast, zonder restitutie van het entree geld.
 • In alle niet vernoemde situaties zal het dienst doende personeel passend optreden en beslissen.

Al deze regels zijn er voor uw veiligheid en aangenaam verblijf.

In het diepe bad mag gezwommen worden door kinderen zonder diploma maar onder begeleiding van een ouder en met drijfmiddelen.

Zwembad De Marke is aangesloten bij het project Protocol Gedragsregels Zwembaden voor de politieregio Noord en Oost-Gelderland.

Stichting Exploitatie Zwembad Hattem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing van geld of goederen en beschadigingen van eigendommen.